ניהול תקין

העמותה פועלת בהתאם לכללי הניהול התקין

העמותה מלווה בייעוץ משפטי של משרד עו”ד זהבי-דיין

העמותה מלווה ע"י רואה חשבון ממשרד צ.פרידמן ושות’

העמותה מלווה ומפוקחת ע”י מבקר חיצוני, רו”ח יעקב ששון