עמותת נאמני תל חי בראשות מיכאל יצהר

עמותה שהוקמה על ידי בנו ונכדיו של זלמן בלחובסקי ז”ל, לוחם ומגן תל חי, ועל ידי פעילים/ות חברתיים, קציני/ות צה”ל במילואים ויזמים/ות. כיום, העמותה מנוהלת על ידי מיכאל יצהר שעומד בראש הועד המנהל שלה.
העמותה פועלת לחיבור כל גווני החברה הישראלית להיסטוריה של עם ישראל והזיקה שלו לארצו עם תכנון של מיזמים עתידיים, מתוך הקניית ערכי רעות אחווה ותרבות האומה לדורותיה.

תל חי הייתה חווה חקלאית. החברים שם חיו כקיבוץ, מתוך אידאולוגיה של חברות ורעות, הגשמה עצמית, והבנה שיש להשקיע מכוחם ויכולותיהם בכדי לסייע להתיישבות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל.

בתחילת שנת 2021, בשיתוף פעולה עם יקב כישור ועם מיכאל יצהר הוציאה עמותת תל חי סדרת יינות מרהיבה, לציון 100 השנים לקרב תל חי ומותו של טרומפלדור. מטרת סדרת היינות הינה להנגיש את סיפור הלוחמים והלוחמות דרך היינות.

קרב תל חי היינו אחד מסיפורי הגבורה הגדולים והנזכרים ביותר במורשת ארץ ישראל שהפך לסמל ללחימת מעטים מול רבים ולערך ההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.

עמותת נאמני תל חי, היא עמותה שהוקמה על ידי בנו ונכדיו של זלמן בלחובסקי ז”ל, לוחם ומגן תל חי, ועל ידי פעילים/ות חברתיים, קציני/ות צה”ל במילואים ויזמים/ות.
העמותה פועלת לחיבור כל גווני החברה הישראלית להיסטוריה של עם ישראל והזיקה שלו לארצו, מתוך הקניית ערכי רעות אחווה ותרבות האומה לדורותיה.

עמותת נאמני תל חי בראשות מיכאל יצהר

עמותה שהוקמה על ידי בנו ונכדיו של זלמן בלחובסקי ז”ל, לוחם ומגן תל חי, ועל ידי פעילים/ות חברתיים, קציני/ות צה”ל במילואים ויזמים/ות. כיום, העמותה מנוהלת על ידי מיכאל יצהר שעומד בראש ועד המנהל שלה.
העמותה פועלת לחיבור כל גווני החברה הישראלית להיסטוריה של עם ישראל והזיקה שלו לארצו עם תכנון של מיזמים עתידיים, מתוך הקניית ערכי רעות אחווה ותרבות האומה לדורותיה.

תל חי הייתה חווה חקלאית. החברים שם חיו כקיבוץ, מתוך אידאולוגיה של חברות ורעות, הגשמה עצמית, והבנה שיש להשקיע מכוחם ויכולותיהם בכדי לסייע להתיישבות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל.

בתחילת שנת 2021, הוציאה עמותת תל חי סדרת יינות מרהיבה בשיתוף פעולה עם יקב כישור ועם מיכאל יצהר, לציון 100 השנים לקרב תל חי ומותו של טרומפלדור. מטרת סדרת היינות הינה להנגיש את סיפור הלוחמים והלוחמות דרך היינות.

קרב תל חי היינו אחד מסיפורי הגבורה הגדולים והנזכרים ביותר במורשת ארץ ישראל שהפך לסמל ללחימת מעטים מול רבים ולערך ההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.

לא תל חי אחד קיימנו
אלא כל הארץ הייתה לנו תל חי. תלים חייםברל כצנלסון
הלא לארץ ישראל אתה הולך לא לשם תיקון הנשמה, לא לשם סיפוק אחד ממאווייך, אלא לשם ארץ ישראל עצמה, לשם העם היהודי, שתחית ארץ ישראל צריכה להרימו משפלתו. יוסף טרומפלדור