עמותה שהוקמה על ידי בנו ונכדיו של זלמן בלחובסקי ז”ל, לוחם ומגן תל חי, ועל ידי פעילים/ות חברתיים, קציני/ות צה”ל במילואים ויזמים/ות.
העמותה פועלת לחיבור כל גווני החברה הישראלית להיסטוריה של עם ישראל והזיקה שלו לארצו עם תכנון של מיזמים עתידיים, מתוך הקניית ערכי רעות אחווה ותרבות האומה לדורותיה.

תל חי הייתה חווה חקלאית. החברים שם חיו כקיבוץ, מתוך אידאולוגיה של חברות ורעות, הגשמה עצמית, והבנה שיש להשקיע מכוחם ויכולותיהם בכדי לסייע להתיישבות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל.

קרב תל חי היינו אחד מסיפורי הגבורה הגדולים והנזכרים ביותר במורשת ארץ ישראל שהפך לסמל ללחימת מעטים מול רבים ולערך ההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.

עמותת נאמני תל חי 

העמותה פועלת לחיבור כל גווני החברה הישראלית להיסטוריה של עם ישראל והזיקה שלו לארצו עם תכנון של מיזמים עתידיים, מתוך הקניית ערכי רעות אחווה ותרבות האומה לדורותיה.

תל חי הייתה חווה חקלאית. החברים שם חיו כקיבוץ, מתוך אידאולוגיה של חברות ורעות, הגשמה עצמית, והבנה שיש להשקיע מכוחם ויכולותיהם בכדי לסייע להתיישבות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל.

קרב תל חי היינו אחד מסיפורי הגבורה הגדולים והנזכרים ביותר במורשת ארץ ישראל שהפך לסמל ללחימת מעטים מול רבים ולערך ההתיישבות של יהודים בארץ ישראל.

סיפור תל חי הינו סיפור יוצא דופן בהיסטוריה הציונית. הוא סיפור יחיד מסוגו ואדיר בעוצמתו.

סיפור מגיני ומגנות תל חי, הוא הסיפור המאחד. סיפור של מקבץ אנשים אוהבי אדם ואוהבי ארצם שהפכו לנאמני ארצם ומשרתי עמם.

י"א באדר השתרש כיום הגבורה-יום ההגנה. לא יום אבל, אלא יום רינה ושמחה. אכן קרב תל חי גבה מחיר דמים יקר, אך מפעלם של אנשי תל חי הפך למציאות. מציאות של תקומת המדינה.

"אומץ ליבם וגבורתם פשטו כאור בארץ ובחו"ל, אל כל צעיר יהודי הגיעו ונבלעו בנפשו – שירת החיים של מגיני תל חי לא נפסקה. אז עלו ארצה האלפים ואחריהם הרבבות ומאות האלפים. מאות ישובים עבריים קמו. מאות תל חי. רבבות מגינים קמו: נאמנים כמוהם, אמיצים כמוהם, אוהבי עבודה ושלום כמוהם, ועוז ההחלטה וטוהר הלב של מגיני תל חי מפעמים בהם" (מתוך חוברת ליום קצין המילואים 1954).

דברים חודרי לב אלו, הם הלב הפועם שמאחורי עמותת נאמני תל חי. אנו מחויבים להיות השופר של אותו סיפור מופלא, של אותם גיבורות וגיבורים. אנו נאמנים לסיפור ולערכים.

נאמנים למחויבות, כי רוח הציונות ואהבת הארץ הנושבת מתל חי תמשיך לנשוב בעוצמה רבה בכל חלקי הארץ וכי שאגת האריה הקוראת לאחדות העם, אשר הייתה לערך עליון של קבוצת תל חי, תשמע בעוצמה.

תל חי הייתה לסמל בתהליך המדינה שבדרך. סמל למהפך שעברנו כעם וכאומה.

מנרדפים למגנים, ממפוזרים למאוחדים, מגולים למחיי האומה. סמל לתחייה ותקומת הגבורה העברית.

לא תל חי אחד קיימנו
אלא כל הארץ הייתה לנו תל חי. תלים חייםברל כצנלסון