חזון

לקיים את ערכי האחריות האישית והדדית של היהדות מתוך ראיה היסטורית של שותפות בערכים, מסורות ובנכסי צאן הברזל הלאומיים, המתבטאים בהקמת תל חי ובעמידת הגבורה של לוחמי תל חי, בפיקודו של יוסף טרומפלדור ז"ל

 • ציונות ואהבת הארץ
 • שליחות
 • שיתופי פעולה
 • אמונה עמוקה בערכי היהדות

ערכים

 • לקיחת אחריות אישית וקבוצתית
 • נחישות להשפיע
 • אמונה בחזון

ערכים

ציונות ואהבת הארץ

שליחות

שיתופי פעולה

אמונה עמוקה בערכי היהדות

לקיחת אחריות אישית וקבוצתית

נחישות להשפיע

אמונה בחזון

מטרות העמותה

 • להחיות, לשמר ולהנגיש את מורשת תל חי
 • מינוף נכסי צאן ברזל לאומיים, לקידום התיירות והפיתוח האזורי
 • שימור מורשת חצר תל חי והפצתה בישראל ובקרב יהדות התפוצות, תוך חינוך לערכי הציונות
 • הפצת סיפור קרב תל חי כאתוס לאומי ישראלי והטמעת המורשת של הלוחם היהודי בתרבות הישראלית
 • קידום הרוח התרבות והאמנות תוך זיקה למורשת העם היהודי לארץ ישראל בכלל ולאזור הגליל בפרט, על ידי ייזום ותמיכה בפעילויות בתחום – תערוכות, קונצרטים וארועים שונים

תוכנית עבודה ואמצעים

 • שיקום ושימור מוזיאון חצר תל חי
 • שימור ושיקום ארכיון המוזיאון
 • חיבור המרחב הפיזי לעולמות התרבות והיזמות במרחב הכפרי
 • חדשנות כערך לצמיחה ויצירת השגים משמעותיים לסיפור תל-חי המתחדש

שמירת המורשת

סיפור תל חי הינו סיפור יוצא דופן בהיסטוריה הציונית. הוא סיפור יחיד מסוגו ואדיר בעוצמתו.

סיפור מגיני ומגנות תל חי, הוא הסיפור המאחד. סיפור של מקבץ אנשים אוהבי אדם ואוהבי ארצם שהפכו לנאמני ארצם ומשרתי עמם.

י"א באדר השתרש כיום הגבורה-יום ההגנה. לא יום אבל, אלא יום רינה ושמחה. אכן קרב תל חי גבה מחיר דמים יקר, אך מפעלם של אנשי תל חי הפך למציאות. מציאות של תקומת המדינה.

"אומץ ליבם וגבורתם פשטו כאור בארץ ובחו"ל, אל כל צעיר יהודי הגיעו ונבלעו בנפשו – שירת החיים של מגיני תל חי לא נפסקה. אז עלו ארצה האלפים ואחריהם הרבבות ומאות האלפים. מאות ישובים עבריים קמו. מאות תל חי. רבבות מגינים קמו: נאמנים כמוהם, אמיצים כמוהם, אוהבי עבודה ושלום כמוהם, ועוז ההחלטה וטוהר הלב של מגיני תל חי מפעמים בהם" (מתוך חוברת ליום קצין המילואים 1954).

דברים חודרי לב אלו, הם הלב הפועם שמאחורי עמותת נאמני תל חי. אנו מחויבים להיות השופר של אותו סיפור מופלא, של אותם גיבורות וגיבורים. אנו נאמנים לסיפור ולערכים.

נאמנים למחויבות, כי רוח הציונות ואהבת הארץ הנושבת מתל חי תמשיך לנשוב בעוצמה רבה בכל חלקי הארץ וכי שאגת האריה הקוראת לאחדות העם, אשר הייתה לערך עליון של קבוצת תל חי, תשמע בעוצמה.

תל חי הייתה לסמל בתהליך המדינה שבדרך. סמל למהפך שעברנו כעם וכאומה.

מנרדפים למגנים, ממפוזרים למאוחדים, מגולים למחיי האומה. סמל לתחייה ותקומת הגבורה העברית.

עמותת נאמני תל חי, היא עמותה שהוקמה על ידי בנו ונכדיו של זלמן בלחובסקי ז”ל, לוחם ומגן תל חי, ועל ידי פעילים ופעילות חברתיים, קציני וקצינות צה”ל במילואים, יזמים ויזמיות.

העמותה פועלת לחיבור כל גווני החברה הישראלית להיסטוריה של עם ישראל והזיקה שלו לארצו, מתוך הקניית ערכי רעות אחווה ותרבות האומה לדורותיה.

חזון העמותה הוא, לקיים את ערכי האחריות האישית והסולידריות החברתית של היהדות, מתוך ראיה היסטורית של שותפות בערכים, מסורות ובנכסי צאן הברזל הלאומיים, המתבטאים בהקמת תל-חי ובעמידת הגבורה של לוחמי ולוחמות תל-חי, בפיקודו של יוסף טרומפלדור ז"ל.

עלינו לקחת את נכס צאן הברזל של סיפור תל חי והאריה השואג על כל מה שהם מסמלים, להחיות אותו, לשמר אותו, למנף אותו ולהנגיש אותו לדור הצעיר. אז כמו היום, לסיפור תל חי יש ערך אדיר לקרב בין השבטים השונים שבתוכנו ובין הקהילות היהודיות בעולם למדינת ישראל. משכך, חובתנו הלאומית היא, להפיץ את מורשת ובשורת תל חי בקרב ישראל ויהדות התפוצות.

תל-חי הייתה חווה חקלאית. החברים שם חיו כקיבוץ, מתוך אידאולוגיה של חברות ורעות, הגשמה עצמית, והבנה שיש להשקיע מכוחם ויכולותיהם בכדי לסייע להתיישבות ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל.

עמותת נאמני תל חי תקדם, תדגיש ותנציח את רוח חברי הקבוצה וההבנה של חברי ומגני תל חי שבכדי לקדם את האידאולוגיה וההיסטוריה של עם ישראל בארצו יש להתחבר לסיפור הלאומי, של משהו שגדול מהם, המחבר כחוט השני את העבר וההווה של האומה עם עתידה.